STACHE s.r.o. – strojní výroba

Strojní výroba - výměna světel - přechod na Powerwox

V 7 měsíci byla provedena výměna trubic v obráběcí části firmy Stache. Celkem bylo vyměněno 50 trubic zn. Philips T840 120 za LED trubice Benlux T8 120 GCA. Před výměnou bylo provedeno měření luxmetrem UT 382 v 16 pozicích ve výšce 150cm od podlahy s průměrem 488 Luxů. Po výměně se zvedl průměr na 529 Luxů. Z důvodu vysokého přepětí v síti ( 244V) instalována technologie Powerwox s hodinovým produktem.