ENETER

  • Revoluční technologie na Vašem elektrickém okruhu

  • Jednoduchou instalací získáváte chytrou komunikační jednotku kterou dostanete Vaši energii pod kontrolu

  • Eneter přenáší data na analytické servery  , které vyhodnotí data a do Vašeho klientského systému zasílají výsledky a návrhy optimalizace

  • Systém Vám přesně vyhodnotí parametry Vaší sítě a nabídne ideální řešení

  • Pomocí energy metrů jste schopni analyzovat každou spotřebu ve Vašem okruhu

  •  Kompletním měsíční , týdenní , denní, hodinový přehled vyúčtování

  • Rozsah služeb určuje klient, výhoda nulové vstupní investice, financování z úspor

  • Díky Eneter terminálu možnost připojení klienta na Hodinový produkt.