Horský hotel Štumpovka – Dvoračky

Horský hotel Štumpovka - Dvoračky Technologie Powerwox 3350

V listopadu 2013 byla nainstalována technologie PWM 3350. Přechod na hodinový produkt začal od ledna 2014. Při přechodu byla sazba ve VT: 1.781,- Kč a NT: 1.566,- Kč. Prvních šest měsíců dochází k analýze OM a spotové ceny vycházejí z váženého průměru. V lednu 1.207,- v únoru 1.121,- v březnu 1.031,- v dubnu 1.015,-  v květnu 1.005,- a v červnu 1010,- Kč za silovou část. Celková cena za kWh klesla z 2.8 Kč na 2.15 Kč a technologie Powerwox snížila zpotřebu o 18.2%. Měsíční splátka zařízení je 19.108,- Kč . V roce 2012 byla za prvních 7 měsíců spotřeba 278,95 MWh, 2013: 273,1 MWh a v roce 2014 pouze  206,64 MWh. Je třeba brát v úvahu klimatické podmínky  v měsíci březnu. Fakturace klesla za toto období o 158,975,- Kč a emisní zatížení CO2 o 78 t. Nyní probíhá výměna světelného parku za LED technologii. dvoracky1 dvoracky2 dvoracky3