SAVE BOX HOME

Jaký je princip připojení SaveBoxu HOME k domovnímu rozvodu? Savebox HOME je připojen mezi elektroměr a domovní jističe. Fotovoltaické panely jsou připojeny přímo k jednotce a dodávají vyrobenou energii do akumulátoru. Technické vybavení jednotky sleduje aktuální spotřebu domu a energii, kterou dům potřebuje dodává („namíchá“) z obou zdrojů (elektrická síť + energie v akumulátorech) :
 • v případě, že je v akumulátorech dostatek energie a potřebný okamžitý výkon nepřesahuje možnosti zařízení, je celá spotřeba domu pokryta z akumulátorů. V případě, že okamžitý potřebný výkon je příliš vysoký, jednotka spojí elektřinu tekoucí ze sítě s elektřinou z akumulátoru a spojeným energetickým tokem pohání spotřebu domu;
 • pokud jsou akumulátory vybity (byla už spotřebována všechna energie vyrobená sluncem), je energie odebírána jen ze sítě. Zařízení tak zcela automaticky zařídí prioritně spotřebování energie ze slunce. Pokud energie vyrobená fotovoltaickymi panely v akumulátoru dojde, je přechod na úplný síťový provoz zcela bez přerušení napájení a spotřebiče v domě nejsou nijak ovlivněny;
 • pokud dojde k výpadku elektrické sítě (black-out) a pokud je v akumulátorech energie, přejde okamžitě celá spotřeba domu na baterie a až je síťové napájení obnoveno, systém plynule přejde do standartniho provozního režimu, opět bez ovlivnění spotřebičů v domě. Dům tak získá zálohu napájení elektřinou pro případ výpadku elektrického proudu.
 • SaveBox HOME – rozšiřování výkonu a kapacity

  Koncepce jednotek SaveBox HOME umožňuje postupné rozšiřování. Aby bylo možno investici do pořízení systému SaveBox HOME rozložit do několika etap, navrhli jsme jej jako stavebnici. Lze začít pořízením nejmenší varianty s malou fotovoltaickou elektrárnou a ten postupně rozšiřovat. Systém se 4,5 kVAh akumulátorem lze rozšířit přidáním dalších bateriových bloků až do velikosti 7,5 kVAh, zároveň je možno úměrně zvětšit velikost FV elektrárny. Dalším krokem pak může být pořízení další jednotky s 4,5 kVAh a další zvětšení výkonu fotovoltaické elektrárny a tak lze pokračovat až k sestavení velkého, výkonného systému s vysokou kapacitou akumulátoru a s výkonnou fotovoltaikou. Jednotky SBH mohou pracovat v clusteru, lze je spolu propojit a synchronizovat tak, že se chovají jako jedna, velká jednotka. Lze je připojit paralelně až 3 na jednu fázi, nebo lze sestavit třeba třífázový systém maximálně s devíti jednotkami (tedy s trvalým výkonem 9 x 2,6 kVA, akumulátorem 9 x 7,5 kVAh a s FV nabíječem 9 x 4 kWp). Takto propojené jednotky mají společný i DC obvod. Znamená to, že akumulátorová úložiště jednotlivých jednotek se chovají jako jedno úložiště, které je nabíjeno i vybíjeno jako jeden velký akumulátor. Investice tedy mohou být postupné, ale během celé doby růstu jsou všechny komponenty aktuální konfigurace v odpovídající velikosti. V každém z jednotlivých kroků je v optimálním poměru velikost akumulátoru, výkon měniče i výkon fotovoltaiky. Lze začít s nejmenší variantou a pak systém postupně rozšiřovat, třeba až k dosažení úplné energetické nezávislosti.
 • SaveBox HOME a ostrovní provoz

  I když SaveBox HOME nejčastěji pracuje ve spolupráci s elektrickou sítí, dokáže, stejně jako všechny ostatní jednotky SaveBox, pracovat i v ostrovním režimu. Tedy dodávat do spotřebičů energii z akumulátorů, bez připojení k elektrické síti. Dochází k tomu pokaždé, když dojde k výpadku elektrické sítě. SaveBOX se odpojí od nefungující elektrické sítě a začne dodávat do spotřebičů energii z akumulátorů. Funguje tedy v tomto případě jako velký záložní zdroj (UPS). Během tohoto režimu samozřejmě funguje i nabíjení z fotovoltaické elektrárny – pokud svítí slunce, elektrárna doplňuje do akumulátoru energii. Když je napětí v elektrické síti obnoveno, jednotka se k ní zase automaticky znovu připojí a přejde do standartniho provozního režimu. Přechod do ostrovního režimu i zpět je plynulý a velmi rychlý, běžně elektrické spotřebiče přechod na jiný režim jednotky ani nezaznamenají. Ostrovní provoz systém oznamuje sepnutím kontaktu v jednotce. Díky tomu lze na jednotku navázat elektroniku domu a automaticky odpojit v ostrovním režimu spotřebiče, které nemají být zálohovány akumulátory. V případech, kdy v objektu elektrická síť není vůbec, lze elektrickou síť nahradit elektrocentrálou. Pro tento případ je vhodné SaveBOX nakonfigurovat do provozního režimu „spolupráce s centralou“. Pak je běžný provoz jednotky pokryt z energie, kterou dodá fotovoltaická elektrárna. V případě nedostatku energie pak elektrocentrála funguje jako záložní energetický zdroj. Když je centrála nastartována, dodává do spotřebičů energii přímo (energie prochází přes jednotku SBH). Pokud je okamžitý nadbytek energie z elektrocentrály, je tato použita pro nabíjení akumulátorů. Pokud naopak výkon centrály nepostačuje k pohonu připojených spotřebičů, SaveBOX dokáže podpořit elektrocentrálu energií z akumulátorů (viz článek „Co je podpora zdroje akumulátorem“). V tomto režimu je jeden z výstupních kontaktů jednotky určen pro start elektrocentrály – v okamžiku, kdy se energie v akumulátorech blíží k nule, kontakt sepne. Pokud je elektrocentrála vybavena funkcí automatického startu, lze ji tímto kontaktem automaticky startovat a energii v akumulátorech doplnit. Provoz je potom velmi efektivní – elektrocentrála je nastartována jen v době, kdy je nedostatek energie vyrobené sluncem, navíc má během chodu optimální zátěž a díky tomu maximální účinnost.
 •  
  • Dotace Nová zelená úsporám– obě verze SaveBoxu HOME odpovídají technickým podmínkám pro získání dotací z programu C.3.5 a C.3.6.
  • Finanční návratnost– díky nízké pořizovací ceně lze kalkulovat velmi zajímavou návratnost.
  • Výhodné financování– SaveBox HOME lze s nulovou akontací výhodně financovat. Jednoduše to, co vám ušetří, zaplatí splátky. Pro bližší informace nás kontaktujte.
  • Záruka 5 let– v případě zájmu lze záruku za poplatek prodloužit až na 10 let.
  • Jednoduchá instalace– odborná montážní firma výrobek přiveze, zapojí a je hotovo. Žádná komplikovaná elektroinstalace. Žádné experimenty ani nepříjemná překvapení.
  • Kvalitní design– design výrobku reflektuje jeho funkci.
  • Dlouhá životnost– životnost akumulátoru je více než 4000 nabíjecích cyklů. Při jednom nabití denně je to více než 10 let!
  • Vyrobeno v ČR – SaveBox HOME je vyráběn v České republice, k dispozici je vám podpora i servis v češtině.
  • Bezpečnost a nulová údržba– můžete na SaveBoxu HOME občas utřít prach, ale nic dalšího dělat nemusíte.
  • Žádné přetoky do sítě– zařízení nedodává vyrobenou energii zpět do sítě. V případě nadbytku vyrobené energie dokáže Savebox HOME zapnout další významný spotřebič (např. bojler) a nadbytečnou energii akumulovat do něj.
  • Navýšení rezervovaného příkonu– díky instalaci SaveBoxu HOME lze navýšit rezervovaný příkon až o 12 A (při plně nabitých bateriích). Díky tomu lze snížit hodnotu hlavního jističe.
  • Dlouhodobý monitoring– výrobu i spotřebu elektrické energie můžete kontrolovat on-line pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo PC.
  • Aktuální stav na telefonu– díky NFC technologii lze sledovat aktuální stav zařízení. Přiložíte telefon k určenému místu na SaveBoxu HOME a aplikace ve vašem telefonu vám zobrazí aktuální stav zařízení.
  • Inteligentní domácnost– Jednotky SaveBox HOME jsou vybaveny komunikačním rozhraním, které umožňuje jejich propojení s elektronikou chytrého d