O společnosti

Jsme firma, která se věnuje inteligentnímu energetickému managementu a optimalizaci nákladů nejen na elektrickou energii.  Přinášíme Vám komplexní řešení sestavené z moderních technologií. Cesta k úspoře vede přes jednotlivé fáze, které jsou srozumitelné a pochopitelné. Nabízíme řešení , kterými dostanete Vaše energie a ostatní komodity pod kontrolu. Díky analýze můžeme vyčlenit části firem nebo provozů, kde bude využití nejefektivnější. Dále můžeme poskytnout velice přesné ukazatele elektrických nákladů u jednotlivých okruhů nebo strojů. Vy sami máte možnost se podílet na vyhodnocování Vaší firmy dynamickým auditem.

Dodáváme a instalujeme akumulátory pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Návratnost je snížena možností čerpání dotace.

Optimalizujeme náklady bytových domů přechodem na nový druh vytápění a slučováním odběrných míst el.energie.

Spolupracujeme s vysoce profesionálními a ve svém oboru špičkovými společnostmi, které dodávají na evropský trh velice pokrokové technologie. Kombinací těchto technologií jsme schopni dosahovat velice zajímavých výsledků na platbách za energie našich klientů.

Významnou předností naší nabídky je možnost financování kompletní technologie z úspor. V ideálním případě klesá měsíční platba za energii i přes to, že je v ní započítána splátka za nájem zařízení.

Máme široký okruh zákazníků od velkých výrobních závodů, přes hotely, restaurace, sportovní zařízení až po rodinné domy, kde jsme schopni zajisti i pro malého odběratele velice zajímavé ceny a korekci nákladů na provoz.

Svěřte nám Vaše energie a věnujte čas tomu co Vám přináší zisk.