KARSIS s.r.o.

Skladové prostory a prodejna koberců a podlahových krytin

V 7 měsíci začala postupná výměna světelného parku v prodejně a skladových prostorách firmy Karsis  v Benešově. Prostory jsou osazeny klasickými trubicemi T8 840 Philips , které jsou nahrazovány LED trubicemi BENLUX T8 ve studeném barvě. V první fázi byl na prodejně osazen podhled, kde se zvýšila  svítivost v průměru o 75 luxů. V distribučním skladu pak došlo k výměně prvních dvou polí.